(+48) 728 833 273
  • Produkty

  • >

  • Probówko – strzykawka KE/7,5 ml, EDTA , S- monovette

Opis produktu:

Specjalna konstrukcja probówko - strzykawki i igły Monovette® zapewnia pełną ochronę przed kontaktem z pobieraną krwią.
W trakcie pobierania kilku próbek krwi z jednego wkłucia, po odłączeniu napełnionej probówko-strzykawki igła pozostaje w żyle. Wolny koniec igły zabezpiecza wypływ krwi do czasu podłączenia kolejnej probówko-strzykawki. Napełniona probówko-strzykawka jest szczelnie zamknięta kauczukową membraną.

Igła Monvette® ze zintegrowaną nasadką (holderem).
Specjalna kaniula z dwustronnym ostrzem i nasadka dostarczane są w postaci sterylnej, zespolonej igły jednorazowego użytku. Eliminuje to potencjalne niebezpieczeństwo zakażenia, występujące przy posługiwaniu się niesterylnymi holderami wielokrotnego użytku, wymagającymi łączenia z kaniulą przed przystąpieniem do pobierania krwi.
Multiadapter umożliwia podłączenie S - Monovette® do końcówek typu luer.
Za pomocą adaptera membranowego możliwe jest podanie leku zwykłą strzykawką przez igłę Monovette®.
System z możliwością wyboru techniki pobierania. 
W tym systemie technikę pobierania wybrać można bezpośrednio przed pobraniem krwi, stosownie do stanu żył pacjenta.

Technika "strzykawkowa:
Tę technikę zaleca się szczególnie w wypadku "trudnych" żył - kruchych, zapadniętych, u starszych pacjentów i u dzieci.
Igłę Monovette® łączy się z probówko-strzykawką przed rozpoczęciem pobierania krwi - w tym momencie wewnętrzne ostrze igły przekłuwa membranę i Monovette® gotowa jest do użytku.
Po nakłuciu żyły, krew pobiera się tak jak zwykłą strzykawką, delikatnie odciągając tłok. 

Technika podciśnieniowa:
Bezpośrednio przed rozpoczęciem pobierania w probówko-strzykawce wytwarza się podciśnienie poprzez odciągnięcie tłoka do oporu, aż do słyszalnego "kliknięcia", następnie tłok należy odłamać. Nakłucia żyły dokonuje się samą igłą trzymaną za nasadkę po czym podłącza się przygotowaną Monovette®.
Wszystkie probówko-strzykawki wyposażone są w etykiety.

 

Wróć

Inne produkty

Kontakt:

(+48) 728 833 273

Cryoprofil S.A.
ul. Działkowa 85
02-234 Warszawa

Strona korzysta z Plików Cookies.
. Możesz określić warunki ich przechowywania.×